Tag Archives: biến đổi khí hậu tại đô thị

Hội nghị tăng cường khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng tại Bangladesh (CBA10)

Từ ngày 21 – 28/4/2016, tại thành phố Dhaka, Bangladesh, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), Trung tâm quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển (ICCCAD), Trung tâm nghiên cứu cấp cao Bangladesh … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment