Tag Archives: BĐKH

The 10th Conference on Community Based Adaptation (CBA10) Sucessfully Concluded / Hội thảo thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 10 thành công tốt đẹp

The 10th Conference on Community Based Adaptation (CBA10), which took place in Dhaka, Bangladesh from 21-28 April, was to celebrate its 10th anniversary this year and this year focus on “Enhancing urban community resilience”. CBA10 aimed to share and consolidate the latest developments … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Thông cáo báo chí: Hội thảo thường niên lần thứ 2 của UCRSEA tại Hà Nội, tháng 4 năm 2016

Phát biểu khai mạc Hội thảo thường niên lần thứ 2 Chương trình Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi khí hậu ở Đô thị (UCRSEA) tại Hà Nội, ông H.E David Devine, Đại … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Urban Planning and Climate Resilience in the Mekong Delta

The growing problem of urban flooding in southern Vietnam has attracted the attention of the national government, but few practical solutions have been put forward. The combination of rapid urban growth, inadequate infrastructure, land subsidence and climate change all contribute … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Chia sẻ và hợp tác nhằm xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH: Các nội dung giá trị từ hội thảo UCR-CoP tháng 6/2015

Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ các dự án đào tạo, nghiên cứu và lập kế hoạch thích ứng với BĐKH tại Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng là mục … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment