Tag Archives: ASEAN

Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương

Với vai trò thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch Hội đồng ASEAN vào năm 2020, Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức một Hội nghị quốc … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Thông cáo báo chí: Hội thảo thường niên lần thứ 2 của UCRSEA tại Hà Nội, tháng 4 năm 2016

Phát biểu khai mạc Hội thảo thường niên lần thứ 2 Chương trình Hợp tác Đông Nam Á về Khả năng Chống chịu với Biến đổi khí hậu ở Đô thị (UCRSEA) tại Hà Nội, ông H.E David Devine, Đại … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Press Release: The 2nd Annual Workshop of UCRSEA in Hanoi, April 2016

Opening the Second Annual Workshop of Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership programme (UCRSEA) in Hanoi, H.E. David Devine, Canadian Ambassador to Viet Nam, highlighted the importance of building resilient urban futures for the countries in the Mekong region. … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment