Tag Archives: ACCCRN

Khả năng chống chịu với BĐKH của các đô thị có ý nghĩa sống còn

Trong thập kỷ vừa qua, sự hiểu biết về các mối đe dọa cũng như nguy cơ mà các thành phố Châu Á phải đối mặt đã được cải thiện đáng kể không chỉ đơn thuần nhờ sự ra đời … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ACCCRN Learning Forum Concludes with Sights Firmly Set on the Future of Resilience

During this third and final day of the forum both speakers and participants focused on prospective thinking. On one hand the forum looked at how ACCCRN as a network will develop, as well as how it might shape or influence … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, urban planning, urban poverty, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Diễn đàn chia sẻ học hỏi ACCCRN khép lại với các bước tiếp nối vững chắc về khả năng chống chịu

Trong ngày thứ 3 và ngày cuối của diễn đàn, cả diễn giả và đại biểu tham dự đều tập trung vào các giá trị tiềm năng. Một mặt, diễn đàn cùng xem mạng lưới ACCCRN sẽ phát triển ra … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, environment protection, Extreme weather, flood management, urban planning, urban poverty, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Can Tho Recently Joins the 100 Resilient Cities Network

37 newest members of the 100 Resilient Cities program (100RC)—pioneered by the Rockefeller Foundation were announced at the ACCCRN Learning Forum, including Can Tho city, Vietnam. Before Can Tho, the 100RC had chosen Da Nang, Vietnam as part of the … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , | Leave a comment