Tag Archives: ACCCRN; CCCO; Climate Change; Urban Resililence

Các thành phố Việt Nam áp dụng các biện pháp xây dựng khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu

Cán bộ chính quyền các địa phương đã chia sẻ bài học kinh nghiệm về xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH tại một hội thảo có sự tham dự của các bộ ngành, chính quyền các thành phố, … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged | Leave a comment