Tag Archives: 100RC

Network Exchange on Biodiversity: City Challenges and Protection Efforts

Earlier this year, Melbourne, Australia hosted the third-ever 100 Resilient Cities Network Exchange, focused on urban biodiversity and city resilience. The Melbourne team was joined by CROs and city team members from Boulder, Durban, New Orleans and Semarang, along with a … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Mô hình xây dựng không gian công cộng với sự tham gia của các bên trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.

Ngày 09/3/2017 vừa qua, trong khuôn khổ Dự án “Chương trình 100 thành phốcó khả năng chống chịu” (100RC), đại diện lãnh đạo Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (CCCO) đã phối hợp với đại diện … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Update Efforts and Share Experiences on Building Urban Resilience in Viet Nam

The first UCR-CoP periodic sharing event of 2017 entitled Update Efforts and Share Experiences on Building Urban Resilience in Viet Nam was successfully held on March 2 in Hanoi. More than 42 participants from international and Vietnamese organizations, government institutions, … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Khởi động chương trình “Tăng cường khả năng chống chịu của Cần Thơ”

(CT)- Ngày 13-12, UBND TP Cần Thơ cùng Ban điều hành “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” – khởi xướng bởi Quỹ Rockefeller (gọi tắt là Chương trình 100RC) và Viện Chuyển đổi Môi trường và … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment