Synthesizing the Project on Scaling-up the Model of Climate-Resilient Housing in Quang Tri Province, Central Vietnam

Photo: Tran Tuan Anh, ISET-Viet Nam

The project was implemented from March 2018 to March 2019 to upgrade housing of poor and near poor families living in vulnerable areas of Dong Ha City, Quang Tri Province, Central Vietnam. There are totally 32 beneficiary households located in 4 urban wards of Dong Ha City: Dong Thanh, Dong Giang, Dong Luong and Ward No.4. The project has been funded by the Institute for Social and Environmental Transition (ISET) under the ACCCRN program in Vietnam.

On 1st March 2019, the Quang Tri Women’s Union, in collaboration with ISET, organized a final workshop to assess one-year implementation of the project, advantages and disadvantages during implementation and to derive experiences and lessons for next steps of rolling out climate-resilient housing models to other in-need families. The project has been highly appreciated by the provincial and local governments, departments and agencies towards its meaningfulness and positive effects to Dong Ha residents particularly and Quang Tri people generally. In spite of the limited funding, the project has significantly improved local awareness and practice of housing construction and renovation. Issues of safety and disaster risk reduction has been paid more attention than the aesthetic ones – the thing that was previously received more attention than safety-related issues in low-income housing construction practices. Stated by the Dong Ha City Government representative, this project plays the role as one of the pioneer projects on climate resilience in terms of integrating safety-ensured measures into low-income housing improvement. Therefore, it has generated a really significant impact on perceptions of not only beneficiary households but also of local stakeholders in Dong Ha City. Continue reading

Advertisements
Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Toàn cảnh về dự án nhân rộng mô hình nhà chống bão tại Quảng Trị, miền Trung Việt Nam

Ảnh: Trần Tuấn Anh, ISET-Việt Nam

Dự án được thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 nhằm nâng cấp nhà ở của các hộ nghèo và cận nghèo sinh sống tại những khu vực dễ bị tổn thương ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tổng cộng 32 hộ được hưởng lợi từ dự án ở 4 phường của thành phố Đông Hà là Đông Thanh, Đông Giang, Đông Lương và phường 4. Dự án được tài trợ bởi Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) trong khuôn khổ chương trình ACCCRN tại Việt Nam

Ngày 1 tháng 3 năm 2019, Hội Phụ Nữ tỉnh Quảng Trị phối hợp với ISET đã tổ chức hội thảo cuối kỳ để đánh giá một năm thực hiện dự án, xem xét những ưu và nhược điểm trong quá trình thực hiện và rút ra kinh nghiệm và bài học cho những bước tiếp theo nhằm triển khai mô hình nhà chống bão tới các gia đình khác cần sự hỗ trợ. Dự án được đánh giá cao bởi chính quyền tỉnh và địa phương, cùng các sở ban ngành liên quan bởi ý nghĩa mà dự án mang lại và những hiệu ứng tích cực tới các hộ dân ở Đông Hà nói riêng và người dân Quảng Trị nói chung. Dù hạn chế về tài chính, dự án đã có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhận thức và hành động về xây dựng và cải tạo nhà ở tại địa phương. Vấn đề an toàn và giảm thiểu rủi ro thiên tai nay được chú ý nhiều hơn là thẩm mỹ—một yếu tố trước đây thường được đặt nặng hơn những vấn đề liên quan đến an toàn trong thực tiễn xây dựng nhà cho các hộ thu nhập thấp. Theo lời của đại diện chính quyền thành phố Đông Hà, dự án này đóng vai trò là một trong những dự án tiên phong về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu với sự lồng ghép các phương pháp đảm bảo an toàn và cải thiện nhà ở của các hộ thu nhập thấp. Do đó, dự án đã tác động mạnh đến quan điểm của không chỉ các hộ hưởng lợi mà còn cả các bên liên quan khác tại thành phố Đông Hà. Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Việt Nam chỉ còn TP Cần Thơ thực hiện cam kết chỉ số CPI

VOV.VN -Tại Việt Nam, đến nay chỉ duy nhất có thành phố Cần Thơ cam kết thực hiện Chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) của thành phố.

Ngày 8/3, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Chỉ số đô thịnh vượng đô thị TP Cần Thơ. Trong 6 chỉ số thành phần bộ chỉ số thịnh vượng đô thị, chỉ số quản trị và lập pháp đô thị của Cần Thơ có điểm số cao nhất và đứng thứ 2 là chỉ số bền vững môi trường.

Cần Thơ đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại.

Theo đó, năm 2017, bộ chỉ số thịnh vượng đô thị (CPI) cơ bản của Cần Thơ là 70,03 điểm; CPI mở rộng là 66,78 điểm, CPI trung bình cho thành phố là 68,41 điểm. Đây là kết quả tương đối mạnh trong thang đo lường mức độ thịnh vượng, nhưng chưa thực sự tốt. Trong 6 chỉ số thành phần Bộ chỉ số thịnh vượng đô thị, chỉ số quản trị và lập pháp đô thị có điểm số cao nhất là 98,41 điểm, đứng thứ 2 là chỉ số bền vững môi trường 93,19 điểm. 2 chỉ số có điểm thấp nhất là năng suất 39,69 điểm và phát triển hạ tầng 49,07 điểm.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng, phát triển đô thị hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mà đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu về công năng lưu trú, tính hiện đại, chất lượng cuộc sống, môi trường bền vững, khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và quản lý đô thị. Đặc biệt là tính kết nối mạng lưới các đô thị trên toàn cầu. Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Resilient Social Housing: from Theory to Reality

Among the top resilience challenges facing our global network of cities, housing has emerged as one of the most pressing. Without safe, secure, functional, and affordable housing options, residents are denied access to services to meet their basic needs; exposed to risk and recurring financial and physical losses; and generally less able to focus on their livelihood and increasing their well-being and prosperity.

But housing can also be a resilience opportunity. 100RC has partnered with to explore how cities can implement social housing projects that enhance individual, community, and city-wide resilience.

In our report, Should resilience begin with the home?, we define the characteristics that comprise resilient social housing – in terms of the physical resilience of the structure, the quality of life provided for residents, and the interconnected physical, social and environmental systems that affect or are affected by the housing system. We explore how cities can deliver social housing projects by embedding resilience outcomes into their project financing models, rather than focusing on assets. Finally, we review examples of financing models that can help cities and stakeholders capture the resilience value of social housing projects to ensure successful implementation.

To find out more about building and financing resilient social housing, read the report:

Rebecca Laberenne and Bill Banks

Originally posted by 100resilientcities.org

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , | Leave a comment