Category Archives: Working Group Meeting

Briefing on the Working Group Meetings

Đối thoại APEC 2017 về đô thị hóa bền vững

Ngày 14/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Các quan chức cấp cao của Diễn đàn APEC 2017, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đồng chủ … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

International Legislators Pledge Action on Climate Change

HCM CITY – Parliaments should take stronger action to respond to climate change by maximising their roles as legislators and supervisors as well as enhancing international co-operation to ensure “no one is left behind”, said a Vietnamese National Assembly (NA) … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Leadership for city-to-city learning on adaptation training course

On 27-29 March, 2017, “Leadership for City-to-City Learning on Adaptation Training Course” jointly organized by Center of Water Management and Climate Change – Vietnam National University, Ho Chi Minh City (VNU-WACC), Institute for Water Education   UNESSCO-IHE, and Asian Institute of Technology … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Leave a comment

Đào tạo kỹ năng thích ứng cho các nhà lãnh đạo thông qua mô hình học tập giữa các thành phố

Từ ngày 27-29/3/2017, Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-WACC), Viện Giáo dục nước UNESSCO – IHE, Hà Lan và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Leave a comment