Category Archives: Vietnamese / Tiếng Việt

Bài học từ những cơn lũ quét

Advertisements

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Hạ nhiệt cho các đô thị Việt Nam

Trong những năm gần đây, người dân các đô thị, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng cảm nhận rõ rệt những ảnh hưởng tăng dần … Continue reading

Posted in Climate Change, Extreme weather, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Báo động chất lượng môi trường tại các đô thị lớn

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 do Bộ Tài nguyên – Môi trường công bố mới đây cho thấy, cùng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và hiện trạng thực tế … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

WMO “Summer in the city” – Hanoi

Check out the World Meteorology Organization’s Climate report on VTV on Hanoi’s summer prospects until the year 2100. Other videos in this “Summer in the city” series can be found in WMO’s website here.

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , | Leave a comment