Category Archives: Urban resilience

Hội nghị biến đổi khí hậu lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long

(Dân Việt) Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững  ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được coi là hội nghị về biến đổi khí hậu lớn nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long, … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt, Urban resilience, disaster risk reduction | Tagged , , , | Leave a comment

Áp dụng công cụ mô hình WEAP trong công tác quản lý lưu vực sông liên tỉnh

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang phải đối mặt với những thách thức muôn hình vạn trạng trong công tác quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, liên quan đến những thay đổi trong … Continue reading

Posted in flood management, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

WEAP modelling for understanding river basin dynamics

There a many facets to the existing problems facing Da Nang city and Quang Nam province of Vietnam related to their shared Vu Gia – Thu Bon river basin. These range from changed patterns of flooding, increased water shortage, to … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , | Leave a comment

Vietnam: Enhancing the sustainability of urban areas to against the impacts of climate change

On September 6, Hanoi University of Civil Engineering in collaboration with the Embassy of Belgium in Vietnam held a workshop “Knowledge Network for Development of Sustainable areas in Vietnam”. The workshop focuses on urban development under the influence of climate … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , | Leave a comment