Category Archives: Urban resilience

Joining efforts for Urban Climate Resilience in Vietnam – Results from UCR-CoP Discussions

Yesterday (May 16, 2017) in Hanoi, active participants of the UCR-CoP met for the second time in 2017 to share and update of their work in climate resilience building in various cities and levels in Vietnam. The meeting was organized … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Đối thoại Chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị

Ngày 20/04/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD), Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN- Habitat), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Network Exchange on Biodiversity: City Challenges and Protection Efforts

Earlier this year, Melbourne, Australia hosted the third-ever 100 Resilient Cities Network Exchange, focused on urban biodiversity and city resilience. The Melbourne team was joined by CROs and city team members from Boulder, Durban, New Orleans and Semarang, along with a … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment