Category Archives: urban planning

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Đối thoại Chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị

Ngày 20/04/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD), Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN- Habitat), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Network Exchange on Biodiversity: City Challenges and Protection Efforts

Earlier this year, Melbourne, Australia hosted the third-ever 100 Resilient Cities Network Exchange, focused on urban biodiversity and city resilience. The Melbourne team was joined by CROs and city team members from Boulder, Durban, New Orleans and Semarang, along with a … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

How Two Cities Are Collabrating to Reduce Flood Risk in Vietnam

Da Nang is the third largest city and one of the three largest ports in Vietnam, and the economic hub of the central region. Hoi An, 30 km to the south in Quang Nam province, is a UNESCO World Heritage … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment