Author Archives: P.Linh_CCCO

An opportunity for experience learning to complete Resilience Strategy from 100RC Regional Summit

The Regional Summit under the framework of the “100 resilient cities” program took place in Singapore between 12 and 15 July 2016. The summit received more than 50 delegates from 11 Asian-Pacific cities, 100RC Management Board and Platform Partners from … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Tagged , , | Leave a comment

Cơ hội học hỏi kinh nghiệm hoàn thiện Chiến lược về khả năng chống chịu từ Hội nghị vùng 100RC

Hội nghị vùng trong khuôn khổ 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) vừa diễn ra tại Singapore từ 12-15/7/2016. Hội nghị đã thu hút gần 50 đại biểu đến từ 11 thành phố thuộc khu vực châu … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , | Leave a comment

Phụ nữ Đà Nẵng luôn tiên phong trong lĩnh vực lồng ghép biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc chương trình tập huấn biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ứng phó của các cán bộ, người dân sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 06/7 vừa qua, Văn phòng … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Da Nang shares 100RC implementation experience with Can Tho

On the occasion of Can Tho becoming a new member of 100 Resilient Cities network (100RC), on the morning of June 6, the Climate Change Coordination Office (CCCO) of Da Nang City, also the CRO’s team, received Can Tho City’s … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Tagged , , | Leave a comment