Giới thiệu Tập sách hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà chống bão

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu khả thi nhân rộng mô hình nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu”, ngày 13-3, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Ngân hàng ADB, Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả dự án là Tập sách hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà chống bão.

Những năm gần đây, biến đổi khí hậu với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân vùng đô thị, trong đó bão là một trong những hiện thời tiết cực đoan diễn ra phổ biến tại Đà Nẵng. Hơn 10 năm qua, thành phố đã nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược chống chịu với biến đổi khí hậu và chú ý đến vấn đề an toàn về nhà ở cho người dân, đặc biệt ở những vùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi bão. Năm 2011, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai dự án “Nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu”, nhằm tập trung cải thiện nhà ở, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng đối với thiên tai, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự án được triển khai thí điểm tại 8 xã, phường tại thành phố trong giai đoạn từ tháng 10-2011 đến tháng 6-2015. Kinh nghiệm từ dự án cho thấy việc đầu tư cho công tác giảm thiểu rủi ro sẽ giúp hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Xuất phát từ nhu cầu tiếp tục nhân rộng mô hình nhà chống bão trên toàn thành phố, dự án “Nghiên cứu khả thi nhân rộng mô hình nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu” được triển khai nhằm tìm kiếm giải pháp, nghiên cứu tính khả thi của việc phát triển một cơ chế bền vững cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây nhà chống biến đổi khí hậu, từ nguồn vốn tài trợ của dự án Quản lý Rủi ro thiên tai tích hợp (IDRM) của ADB. Dự án còn cung cấp một chương trình tín dụng phục vụ việc sửa chữa/xây dựng nhà ở trên toàn thành phố Đà Nẵng; từ đó đem lại lợi ích cho các hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo và cận nghèo, và sẽ tăng cường khả năng chống chịu cho toàn thành phố. Theo đó, dự án bao gồm 2 hợp phần chính: Xác định các chương trình và cơ chế tín dụng phù hợp cho việc xây dựng nhà ở chống bão cho những hộ gia đình có thu nhập thấp tại Đà Nẵng; Cung cấp những thiết kế và giải pháp kỹ thuật phù hợp cho việc xây dựng, sửa chữa nhà ở chống bão cho hộ gia đình có thu nhập thấp tại Đà Nẵng.

1

Tập sách gồm 3 tài liệu dành cho 3 nhóm đối tượng

Kết quả của hợp phần Cung cấp những thiết kế và giải pháp kỹ thuật phù hợp cho việc xây dựng, sửa chữa nhà ở chống bão cho hộ gia đình có thu nhập thấp tại Đà Nẵng chính là Tập sách hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà chống bão. Tập sách gồm 3 tài liệu dành cho 3 nhóm đối tượng là cán bộ địa phương, thợ xây và hộ dân, trong đó trình bày chi tiết các bước thiết kế, xây dựng nhà chống bão, và một số thiết kễ nhà mẫu bằng hình ảnh trực quan đi kèm với ghi chú dễ đọc, dễ hiểu.

2

Tập sách được trao đến các sở, ban, ngành, địa phương để phổ biến rộng rãi

Với vai trò là cơ quan điều phối tại địa bàn trong quá trình triển khai dự án, Sở Ngoại vụ thành phố kỳ vọng, kết quả dự án sẽ là công cụ hữu ích hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, xây dựng nhà chống bão, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc lồng ghép yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng nhà ở, cũng như góp phần giảm thiểu chi phí cho các hộ nghèo trong việc thiết kế, xây dựng nhà chống bão.

NGÔ HUYỀN

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng

This entry was posted in Climate Change, climate resilient housing, disaster risk reduction, urban poverty, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s