Sổ tay Kỹ thuật Công tác Thiết kế, Xây dựng và Sửa chữa Nhà chống bão cho Hộ thu nhập thấp

Các tỉnh thành Miền Trung Việt Nam dễ bị tổn thương với những hiểm họa khí hậu như bão và lũ lụt và thường phải chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đặc biệt đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo và thu nhập thấp, và đã được chứng kiến lặp đi lặp lại qua các cơn bão mà gần đây nhất là bão Doksuri đổ bộ miền Trung hồi tháng 9 vừa qua.

Tuy nhiên, những thiệt hại trên có thể được giảm đáng kể nếu các tiêu chí chống bão được lồng ghép trong công tác thiết kế, thi công và sửa chữa nhà cửa. Những tiêu chí này khá đơn giản, ít tốn kém và dễ thi công dựa vào năng lực và nguồn lực của địa phương.

Hơn thế, nhận thức được sự tham gia hạn chế của các chuyên gia xây dựng (kiến trúc sư và kỹ sư) trong việc thiết kế nhà ở thu nhập thấp, việc tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho nhà ở thu nhập thấp sẽ là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các hộ dân, thợ xây dựng địa phương và cán bộ địa phương.

Từ những lý do trên, bộ tài liệu “Sổ tay Kỹ thuật Công tác Thiết kế, Xây dựng và Sửa chữa Nhà chống bão cho Hộ thu nhập thấp” được thực hiện để giúp các bên liên quan hạn chế được những tác động của bão về nhà cửa.

Bộ tài liệu do ISET, Sở Ngoại Vụ Đà Nẵng và các bên liên quan phối hợp thực hiện. Để biết thêm về dự án, xin truy cập: http://ow.ly/j8b430g77rw

Để xem và tải bộ tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, xin truy cập:

 

This entry was posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s