Hội nghị biến đổi khí hậu lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long

(Dân Việt) Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững  ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu được coi là hội nghị về biến đổi khí hậu lớn nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm hiệu triệu các tư tưởng lớn giúp Chính phủ Việt Nam và các địa phương ĐBSCL  xác định các nhóm giải pháp chiến lược về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững ĐBSCL với tầm nhìn đến 2100.

Ngày 19.9, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã dành trọn một ngày chủ trì buổi làm việc chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu dự kiến được tổ chức trong hai ngày 26 và 26.9 tại Cần Thơ với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ.

“Hội nghị lớn nhất về biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Hội nghị dự kiến được tổ chức trong hai ngày 26 và 27.9, bao gồm ngày đầu dành cho các Phiên thảo luận chuyên đề nhằm định hình chiến lược phát triển, nhu cầu và giải pháp về nguồn lực và ngày tiếp theo dành cho Phiên họp toàn thể do Thủ tướng Chính phủ chủ trì nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để các Bộ, ngành và địa phương thực hiện.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Nguồn: http://danviet.vn

Thủ tướng Chính phủ sẽ lắng nghe các báo cáo chuyên đề và ý kiến thảo luận rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp,… Trên cơ sở đó Thủ tướng Chính phủ sẽ đưa ra những kết luận về định hình chuyển đổi lớn cho mục tiêu phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, và xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà một lần nữa nhấn mạnh đây là Hội nghị hết sức quan trọng có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Mô hình chuyển đổi, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long thành công sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu triển khai ở các vùng thái khác trên cả nước và thế giới.

Thực tế thời gian qua cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long đang và sẽ chịu các tác động của quá trình phát triển nội tại, của biến đổi khí hậu và các hoạt động của khu vực thượng nguồn. Những ưu thế về tự nhiên cho phát triển và đảm bảo cho sinh kế của người dân trước đây và hiện nay của vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ thay đổi, làm thay đổi căn bản mô hình sản xuất, tập quán sinh hoạt của người dân trong vùng.

Huy động sáng kiến và nguồn lực trong và ngoài nước

Thông qua Hội nghị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn sẽ xem xét một cách toàn diện, hệ thống, huy động được các sáng kiến, nhằm tạo ra những đột phá trong tư duy, thống nhất hành động của toàn xã hội nhằm định hình mô hình phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long trong sự liên kết, gắn kết hữu cơ giữa tự nhiên và con người, giữa các địa phương trong và ngoài vùng, tiểu vùng sông Mê Công. Đồng thời, huy động được sự hỗ trợ về kinh nghiệm, nguồn lực…của các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển cho chuyển đổi lớn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc họp, các Bộ, ngành, địa phương báo cáo, rà soát về tình hình triển khai các nhiệm vụ về nội dung, công tác tổ chức Hội nghị theo phân công; đóng góp cụ thể vào Chương trình tổng thể, chương trình, nội dung của từng phiên họp, nội dung của các báo cáo lớn trình bày tại Hội nghị và đóng góp sáng kiến của các bên dựa trên các tác động động, nhu cầu phát triển của vùng.

Kết luận chương trình, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ngành địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được phân công; đánh giá cao tâm huyết, sáng kiến, đề xuất của các chuyên gia, các nhà khoa học đối với các báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị.

Bộ trưởng đề nghị nội dung chuẩn bị của từng Bộ, ngành, địa phương phải đáp ứng được mục tiêu của hội nghị, yêu cầu của Thủ tướng là nhận diện được các thách thức, dự báo sát các xu thế; đề xuất định hình mô hình phát triển, định hướng chuyển đổi lớn phù hợp với tập quán, con người và xu thế biến đổi của điều kiện tự nhiên.

Cùng với đó phải đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đột phá, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư trong vào ngoài nước tham gia phát huy tiềm năng lợi thế, chuyển hóa thách thức thành cơ hội cho phát triển.

Nội dung Hội nghị, các đề xuất phải đảm bảo tính khả thi, có tính chất liên vùng để trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian từ nay đến ngày diễn ra Hội nghị (dự kiến vào ngày 26 và 27.9) còn rất ngắn, để đảm bảo thành công của Hội nghị theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương nhất là các Bộ được phân công chủ trì các phiên thảo luận chuyên đề tại ngày thứ nhất của Hội nghị và phiên toàn thể cần tập trung triển khai các nhiệm vụ theo phân công, thường xuyên trao đổi thống nhất nội dung, kế hoạch với ban Tổ chức.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến, sáng kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, các nhà quản lý đối với phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long cho các nội dung chuẩn bị và tại Hội nghị ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017.

Bài được đăng lại từ trang danviet.vn

This entry was posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s