Monthly Archives: August 2017

Hạ nhiệt cho các đô thị Việt Nam

Trong những năm gần đây, người dân các đô thị, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng cảm nhận rõ rệt những ảnh hưởng tăng dần … Continue reading

Posted in Climate Change, Extreme weather, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Báo động chất lượng môi trường tại các đô thị lớn

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 do Bộ Tài nguyên – Môi trường công bố mới đây cho thấy, cùng với những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và hiện trạng thực tế … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Chief Resilience Officers Tie Economic Stability for All to Disaster Recovery in Cities

BY BILL BRADLEY A flood forced 100,000 people to evacuate Santa Fe, Argentina, in 2003. More than 150 people died in the disaster. It’s been nearly 15 years and the city’s leadership is still figuring out how to retrofit infrastructure and prepare … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , | Leave a comment