Monthly Archives: May 2017

International Legislators Pledge Action on Climate Change

HCM CITY – Parliaments should take stronger action to respond to climate change by maximising their roles as legislators and supervisors as well as enhancing international co-operation to ensure “no one is left behind”, said a Vietnamese National Assembly (NA) … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Takeaway Points from the Training on Storm-resistant Housing Design and Construction in Da Nang

Da Nang is one of the cities that is most affected by climate change in Vietnam because of storm surges and typhoons that take place almost every year. For the past month, ISET and the city of Da Nang organized … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”

   “Để có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt, chúng ta không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà cần biết cách huy động các chuyên gia trong nước, các bộ, ngành … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment