Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Quang cảnh hội thảo tập huấn nhân rộng ở Hà Nội (11/04/2017)

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng phức tạp và trầm trọng. Viễn cảnh này đặt ra một yêu cầu cấp thiết đối với các đô thị trong việc đánh giá khả năng tồn tại, ứng phó, thích nghi, và phát triển của các cư dân, cộng đồng, tổ chức, cơ sở hạ tầng, cũng như các cơ chế chính sách của mình trước những áp lực và cú sốc mà BĐKH có thể gây ra. Nhằm đáp ứng đòi hỏi này, dự án “Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” (VN-CRI) do Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng (UDA), Quỹ Châu Á (TAF), Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) và Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị (VUPDA) phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller đã bắt đầu triển khai từ tháng 8/2015.

Trong giai đoạn 1 của dự án, nhóm nòng cốt dự án đã tiến hành nghiên cứu soạn thảo một bộ chỉ số VN-CRI phù hợp với bối cảnh của các đô thị Việt Nam, trên cơ sở Khung Khả năng Chống chịu ở Đô thị (CRF), trong đó chia khả năng chống chịu thành bốn lĩnh vực: Sức khoẻ và Phúc lợi, Kinh tế và Xã hội, Hạ tầng và Môi trường, và Sự Lãnh đạo và Chính sách. Bản thảo này bao gồm một bảng hỏi định tính gồm 52 câu hỏi đánh giá KNCC trên thang điểm từ 1 đến 10, và một bộ các biến số định lượng gồm 156 biến số cần thu thập số liệu, chia đều trong 4 lĩnh vực và 12 mục tiêu của việc xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH cho đô thị mà Khung Khả năng Chống chịu ở Đô thị đặt ra. Cũng trong giai đoạn 1, dự án đã tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ địa phương liên quan và áp dụng thí điểm bộ chỉ số này tại 5 đô thị là Lào Cai, Cẩm Phả (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Gia Nghĩa (Đăk Nông) và Cà Mau, với nhiều kết quả hữu ích.

Trong khuôn khổ giai đoạn 2 của dự án, ba hội thảo tập huấn vừa được tổ chức tại Hà Nội (ngày 11/4), Đà Nẵng (ngày 25/4) và Cần Thơ (ngày 11/5) nhằm tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng bộ chỉ số này. Loạt hội thảo có sự tham gia của các cán bộ đến từ UBDN các đô thị, Sở xây dựng và Ban Chỉ đạo Ứng phó với BĐKH của 28 đô thị thuộc danh mục Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội thảo, đại diện các địa phương đã có thảo luận sôi nổi và những ý kiến đóng góp sâu sắc về tính khả thi của việc thu thập một số thông tin, số liệu cho bộ chỉ số định lượng và định tính trong bối cảnh của Việt Nam và tại địa phương, làm cơ sở cho nhóm nòng cốt dự án có những điều chỉnh phù hợp đối với bộ chỉ số.

Can Tho CRI

Quang cảnh hội thảo tập huấn nhân rộng tại Cần Thơ (11/5/2017)

Sau khi hoàn thiện phiên bản cuối cùng của bộ chỉ số, các địa phương sẽ tiến hành thu thập các thông tin và số liệu, tạo nên một đánh giá toàn diện về khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của các đô thị, giúp các đô thị nắm bắt được các vấn đề còn tồn tại đối với sự phát triển của đô thị để có các đánh giá ưu tiên hợp lý, các giải pháp can thiệp phù hợp và kịp thời, và tiến tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đô thị tại Việt Nam và khuyến nghị lồng ghép vào hệ thống văn bản pháp lý để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ địa phương về lĩnh vực phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tho Nguyen, ISET-Vietnam

 

This entry was posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s