Monthly Archives: April 2017

Đào tạo kỹ năng thích ứng cho các nhà lãnh đạo thông qua mô hình học tập giữa các thành phố

Từ ngày 27-29/3/2017, Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-WACC), Viện Giáo dục nước UNESSCO – IHE, Hà Lan và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Leave a comment

How Two Cities Are Collabrating to Reduce Flood Risk in Vietnam

Da Nang is the third largest city and one of the three largest ports in Vietnam, and the economic hub of the central region. Hoi An, 30 km to the south in Quang Nam province, is a UNESCO World Heritage … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment