Monthly Archives: March 2017

Mô hình xây dựng không gian công cộng với sự tham gia của các bên trên địa bàn phường Nại Hiên Đông.

Ngày 09/3/2017 vừa qua, trong khuôn khổ Dự án “Chương trình 100 thành phốcó khả năng chống chịu” (100RC), đại diện lãnh đạo Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng (CCCO) đã phối hợp với đại diện … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ngày Nước Thế giới 2017 có chủ đề “Nước thải”

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2017 là “NƯỚC THẢI” (Waste water) cùng với chiến dịch “Tại sao là nước thải?” nhằm kêu gọi cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải.         … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Technical Training on Housing Design and Construction in Typhoon Affected Areas of Danang City

Within the project “Undertaking feasibility study for scaling-up the model of storm resistant housing for a resilient Da Nang City” funded by Asia Development Bank (ADB), ISET in collaboration with Da Nang Department of Foreign Affairs (DOFA) has conducted a … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , | Leave a comment

Communicating the Value of Urban Biodiversity to Foster City Resilience

The evolution and expansion of cities has significantly impacted their biodiversity. The river valleys, harbors, and natural resources that once gave them life have mostly receded as part of the urban landscape. The loss of their critical benefits has, in … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment