Monthly Archives: January 2017

World Meteorological Organization (WMO) confirms 2016 as hottest year on record, about 1.1°C above pre-industrial era

The year 2016 has been confirmed as the hottest year on record, surpassing the exceptionally high temperatures of 2015, according to a consolidated analysis by the World Meteorological Organization (WMO). The globally averaged temperature in 2016 was about 1.1°C higher … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh | Tagged , , , | Leave a comment

Một số hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2016

Năm 2016, thiên tai xảy ra nhiều và nặng nề làm cho nước ta thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD (tương đương 1% CGD). Bão phức tạp, lũ cực lớn, mưa tuyết, hạn hán – xâm nhập mặn, lốc xoáy … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Nature-Based Solutions for Building Resilience in Towns and Cities: Case Studies from the Greater Mekong Subregion

Green infrastructure can play a significant role in offsetting losses from climate-related disasters and contribute to building resilience through rehabilitation and expansion of natural ecosystems within built areas.

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Sức ép đô thị không chỉ giải bằng bài toán quy hoạch

Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện ở mức nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều này đang dồn sức ép lên các đô thị trung tâm bởi những điểm này vẫn là nơi thu … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment