Monthly Archives: December 2016

Planning for Resilience: Innovative Land Use Policies for Building a Resilient City

Many cities in the 100RC network have begun to explore new and creative approaches to land use planning for achieving their holistic resilience goals.  Precisely because management of the built environment has the potential for significant economic, social, and political … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Khởi động chương trình “Tăng cường khả năng chống chịu của Cần Thơ”

(CT)- Ngày 13-12, UBND TP Cần Thơ cùng Ban điều hành “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” – khởi xướng bởi Quỹ Rockefeller (gọi tắt là Chương trình 100RC) và Viện Chuyển đổi Môi trường và … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Five Ways to Build Inclusive Cities

This year, World Cities Day (October 31) focuses on “inclusive cities, shared development.” But with rapidly growing urbanization, how can cities ensure that all of their residents are thriving? Striking with indiscriminate intensity, Hurricane Matthew blew through the Caribbean and … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Đồng bằng sông Cửu Long lại đối mặt nguy cơ thiếu nước

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ tháng 3 đến tháng 6/2017 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lượng mưa giảm, khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment