Monthly Archives: December 2016

Fully-funded EPIC-N Training Opportunity at ICLEI Resilient Cities 2017

Urban Climate Change Resilience Network (UCCRN) invites individuals to submit a formal expression of interest to take part in a paid, full-day training on the EPIC-N (Educational Partnerships for Innovation in Communities Network) university-local government community-based partnership model. The goal … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , | Leave a comment

Lễ ký kết và Hội thảo dự án Hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh Việt Nam

Ngày 15/12 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã phối hợp tổ chức lễ ký kết và Hội thảo dự án hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

COP 22 Marrakesh, Has It Fulfilled Its Mandate To Be an Action-Oriented COP?

In the wake of the political momentum generated by the 21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, and the 11th session of the Conference of the Parties serving as the … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

(Xây dựng) – Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment