Monthly Archives: October 2016

Workshop Looks at Vietnam’s Response to Climate Change

Hanoi (VNA) – Experts recommended Vietnam invest more in climate change adaptation at an international workshop in Hanoi on October 24 on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s achievements and Vietnam actions in climate change. Speaking at the event, … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Đô thị ven biển dễ tổn thương

(Xây dựng) – Biến đổi khí hậu có biểu hiện ngày càng bất thường tại các đô thị ven biển. Song vấn đề mấu chốt là hầu hết các đô thị ven biển của Việt Nam chưa có quy hoạch … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Đảm bảo vòng tuần hoàn nước là gốc của chống ngập lụt đô thị

(TBKTSG) – Phải buộc các quy hoạch và nhà đầu tư tuân thủ luật pháp và phạt tiền nặng để hình thành vòng tuần hoàn nước của thành phố – cái gốc của chống ngập lụt đô thị. Đô thị … Continue reading

Posted in flood management, urban planning, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Building Resilience for the New Urban Agenda

As urban leaders meet in Quito this week for Habitat III, the gathering marks the 20-year anniversary of the second Habitat conference, and the 40-year anniversary of the first. In between each of these historic events, we haven’t simply turned … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , | Leave a comment