Monthly Archives: July 2016

Cơ hội học hỏi kinh nghiệm hoàn thiện Chiến lược về khả năng chống chịu từ Hội nghị vùng 100RC

Hội nghị vùng trong khuôn khổ 100 thành phố có khả năng chống chịu (100RC) vừa diễn ra tại Singapore từ 12-15/7/2016. Hội nghị đã thu hút gần 50 đại biểu đến từ 11 thành phố thuộc khu vực châu … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , | Leave a comment

Phụ nữ Đà Nẵng luôn tiên phong trong lĩnh vực lồng ghép biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc chương trình tập huấn biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ứng phó của các cán bộ, người dân sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 06/7 vừa qua, Văn phòng … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Diễn đàn toàn cầu 2016 về khả năng chống chịu và thích ứng của đô thị

Từ ngày 6 – 8/7/2016, tại thành phố Bonn, (CHLB Đức) đã diễn ra Diễn đàn toàn cầu 2016 về khả năng chống chịu và thích ứng của các đô thị trên thế giới (Resillience Cities 2016) lần thứ 7. Đại … Continue reading

Posted in Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Health Focussed Integrated Urban Planning for Sustainable City Resilience

Cities are centres of business, industry and economy. Rapid urbanisation is universally considered a symbol of development. The benefits of urbanisation can be better amenities like transport, roads, water supply, drainage, educational institutions, markets, housing, entertainment, and health care. The … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Extreme weather, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , | Leave a comment