The 10th Conference on Community Based Adaptation (CBA10) Sucessfully Concluded / Hội thảo thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 10 thành công tốt đẹp

UntitledThe 10th Conference on Community Based Adaptation (CBA10), which took place in Dhaka, Bangladesh from 21-28 April, was to celebrate its 10th anniversary this year and this year focus on “Enhancing urban community resilience”. CBA10 aimed to share and consolidate the latest developments in community-based adaptation practices, policy and theory across sectors globally. It aimed to strengthen and enhance the capacity of   practitioners, policymakers, planners and donors working on all levels of community-based adaptation to help improve the livelihoods of those most vulnerable to climate change. There were 23 sessions during the four days of the conference, ranging from plenaries and parallel sessions to a poster marketplace and film screenings. Many sessions stimulated lively debates and raised challenging questions. Around 300 practitioners, policymakers, planners and donors working at all levels of community-based adaptation participated in the conference and shared their expertise and knowledge, including the latest research, with a special focus on community-based adaptation in urban environments.

The conference concluded with a call for governments, NGOs and infrastructure investors to work with urban community federations to mainstream and finance local adaptation.

The conference is organised by IIED with the Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS), the International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD), and theIndependent University, Bangladesh (IUB).

More information about the conference can be found here


Hội thảo Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (BĐKH) dựa vào Cộng đồng lần thứ 10 (CBA10) được tổ chức tại Dhaka, Bangladesh từ ngày 21-28 tháng 4 năm nay để ký niệm 10 năm hội thảo ra đời với chủ đề “Tăng cường Khả năng chống chịu với BĐKH cho cộng đồng sống tại đô thị”. Mục tiêu của CBA10 là chia sẻ và củng cố những bước phát triển mới nhất trong hành động thực tiễn thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng, chính sách và lý thuyết về lĩnh vực hiện đang áp dụng tại các nước. Qua đó tăng cường củng cố và nâng cao năng lực cho cán bộ công tác trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH, các nhà hoạch định chính sách, người lập kế hoạch và nhà tài trợ làm việc tại tất cả các cấp trong lĩnh vực này nhằm cải thiện đời sống của những người dễ bị tổn thương nhất do BĐKH.

Trong suốt 4 ngày hội thảo diễn ra, 23 phiên thảo luận và hoạt động được tổ chức dưới nhiều hình thức như họp toàn thể, thảo luận song song, hội chợ triển lãm poster hay trình chiếu phim về chủ đề liên quan. Nhiều phiên thảo luận đã trở thành diễn đàn tranh luận sôi nổi cho các đại biểu với nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra. Khoảng 300 đại biểu công tác trong lĩnh vực BĐKH, các nhà hoạch định chính sách, lập kế hoạch, nhà tài trợ làm việc tại tất cả các cấp liên quan đến thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng đã tham gia hội thảo và chia sẻ kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm, và các nghiên cứu mới nhất với trọng tâm tập trung là thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng cho môi trường tại đô thị.

Hội thảo kết thúc với lời kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư cơ sở hạ tầng phối hợp với cộng đồng tại đô thị để tăng cường khả năng thích ứng cũng như tài trợ cho nỗ lực này tại các nước.

Hội thảo do Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED) phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cao cấp Bangladesh (BCAS), Trung tâm Hành động về BĐKH và Phát triển Quốc tế (ICCCAD) và Trường Đại học Độc lập Bangladesh phối hợp tổ chức.

Để có thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, truy cập tại đây

 

This entry was posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s