Monthly Archives: September 2015

Urban Resilience Challenge—What is your idea? Thử Thách Khả Năng Chống chịu ở Đô Thị—Ý tưởng của bạn là gì?

“How might urban slum communities become more resilient to the effects of climate change?”. If you have an answer to this question then you might want to join the Urban Resilience Challenge to share  your idea(s) with the world. “Winners … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Xây dựng Bộ chỉ số Đô thị Chống chịu với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ Châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu Dự … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment