Monthly Archives: July 2015

Phiếu thu thập ý kiến UCR-CoP 2015

Kính gửi các thành viên của UCR-CoP, Thay mặt cho nhóm điều phối của Cộng đồng Hành động Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (UCR-CoP), ISET-Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự tham gia và ủng hộ nhiệt … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

Tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng về chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị tại khu vực Đông Nam Á

Dự án Hợp tác về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị ở Đông Nam Á (UCRSEA) kêu gọi các sinh viên cao học, các học giả và nhà nghiên cứu đăng ký tham gia chương trình … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

The Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership (UCRSEA) Scholarship – Call for Applications

The Urban Climate Resilience Southeast Asia Partnership (UCRSEA) invites graduate students, scholars and researchers to apply for funding to carry out field or desk‐based research related to urbanization and climate change resilience in Cambodia, Myanmar, Thailand, and/or Vietnam. The UCRSEA … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience, Working Group Meeting | Tagged , | Leave a comment

Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam – 2015 và Hội nghị thường niên năm 2015 Diễn đàn đô thị Việt Nam

Ngày 29/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế và các thành viên Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng … Continue reading

Posted in Climate Change, green growth, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment