Monthly Archives: July 2014

Biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long: Chia sẻ học hỏi và đối thoại ở thành phố Cần Thơ

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là nơi sông Mekong chảy ra biển Đông. ĐBSCL có tổng diện tích khoảng 40 nghìn km2 và dân số khoảng 18 triệu người (khoảng 22% tổng số dân … Continue reading

Posted in Climate Change, Meeting Briefing, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Leave a comment

Climate change in the Mekong Delta: shared learnings and dialogues in Can Tho

The Vietnamese Mekong River Delta (MRD) is the region through which the Mekong River enters the East Sea of Vietnam. The delta, with a total area of four million hectares, has nearly 18 million inhabitants (about 22% of the entire … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Meeting Briefing, Urban resilience | Leave a comment

Hội thảo Công cụ Hỗ trợ quyết định Lồng ghép Biến đổi Khí hậu Việt Nam – ngày 24/07 – Hà Nội, Việt Nam

Viện Quy hoạch Môi trường, Hạ tầng kỹ thuật Đô thị và Nông thôn (IRURE) thuộc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (VIUP), kết hợp với công ty tư vấn Cascadia Consulting Group (Cascadia) đại diện … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Leave a comment

Vietnam Climate Impacts Decision Support Tool Workshop – July 24 – Hanoi

The Vietnam Institute for Environmental Planning, Urban-Rural Infrastructure (IRURE) and the Vietnam Institute for Urban-Rural Planning (VIUP), in collaboration with Cascadia Consulting Group (Cascadia) and on behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID), are in the final stages … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Leave a comment