Monthly Archives: April 2014

Đà Nẵng – Tìm giải pháp phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng cùng Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội Hoa kỳ (ISET) tổ chức Hội thảo “Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt … Continue reading

Posted in Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

Da Nang – Discussing solutions for urban flood adaptation planning

On March 18, 2014, The Da Nang City People’s Committee and the U.S Institute for Social and Environmental Transition (ISET) held the Workshop on Solutions for urban flood adaptation planning for Da Nang City. The Workshop discussed solutions for urban … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , | Leave a comment