Monthly Archives: October 2013

Bài học từ lũ – Chương trình trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan

Tháng 5, 2013 – Chuyến trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. Chương trình bao gồm chuyến đi thực địa và Hội thảo về … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Leave a comment

“Phát triển Đô thị Hợp nhất – hướng tới Các Đô thị Xanh và thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng (BXD), thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã đồng ý tổ chức và tiến hành hội nghị chính vào ngày … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Leave a comment

Conference: Towards Green and Resilient Cities – October 24-25, Da Nang

“Integrative Urban Development: Towards Green and Resilient Cities in Vietnam” Da Nang, 24-25 October 2013 The Ministry of Construction (MoC) and the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), will co-organize a … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Leave a comment

Needs Assessment – Training on Urbanization and Climate Change

This assessment provides insight into needs for capacity assessment on urbanization and climate change, based on original research using surveys and interviews with university faculty and lecturers, practicing urban planning professionals, and civil servants. Overall, the results suggested a high … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Leave a comment