Ưu tiên phát triển kinh tế xanh

Tại Hội thảo “Phát triển bền vững – giải pháp cho TP Cần Thơ đến năm 2030” vừa được UBND TP Cần Thơ tổ chức, các nhà khoa học, nhà quản lý đã đánh giá lại kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững TP Cần Thơ giai đoạn 2013-2016. Các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất, thành phố cần ưu tiên phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo để tạo đột phá cho phát triển kinh tế xanh.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Nhận thức tầm quan trọng của phát triển bền vững, TP Cần Thơ đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển bền vững để triển khai các hoạt động phát triển bền vững một cách hệ thống, toàn diện và hiệu quả. Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, giai đoạn 2013-2016, các mục tiêu phát triển bền vững được lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và bước đầu giải quyết được những vấn đề đang đặt ra trong 3 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Các lĩnh vực lao động, việc làm, giảm nghèo, giáo dục-đào tạo, bình đẳng giới được quan tâm và đạt thành tựu đáng khích lệ. Việc lồng ghép các vấn đề về môi trường từ giai đoạn lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án đã góp phần hạn chế và giảm ô nhiễm môi trường.

TP Cần Thơ đang hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, đảm bảo môi trường. Trong ảnh: Ruộng lúa của nông dân huyện Vĩnh Thạnh áp dụng quy trình sản xuất theo VietGAP.

Continue reading

Advertisements
Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Đô thị hóa hướng tới phát triển bền vững

(Xây dựng) – Nằm trong chuỗi chào mừng ngày đô thị Việt Nam (8/11), tại TP.HCM; Bộ Xây dựng, Diễn đàn đô thị Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo Việt Nam – Đô thị hóa hướng tới phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh khẳng định: Phát triển bền vững là chủ đề được phổ biến rộng rãi từ những năm 80 thế kỷ trước. Vấn đề đô thị hóa trên toàn cầu, đặc biệt là tốc độ gia tăng nhanh, mạnh mẽ của các đô thị châu Á đã và đang là vấn đề trọng tâm cần được nghiên cứu cẩn trọng, để có phương cách tiếp cận phù hợp và hiệu quả, nhằm đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Là một quốc gia đang phát triển và có tốc độ thị hóa của khu vực Đông Nam Châu Á, Việt Nam gần đây đã đạt được những thành công đáng kể, nâng cao mức sống của người dân công tác phát triển đô thị luôn được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm của ngành Xây dựng và phát triển bền vững luôn là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Climate change isn’t just hurting the planet – it’s a public health emergency

When the doctor tells you that your cholesterol is too high, you tend to listen and change your diet. When the world’s climate scientists tell us that temperatures are rising to dangerous levels, we should heed their advice. It’s time to give up climate change, it’s bad for our health.

I’m not talking about the health of our planet or the health of species such as the polar bear, so often associated with climate change – though they are suffering. I’m talking about human health. The health of you, your family, your neighbours – each and every one of us.

‘Local air pollution around the world kills about 6.5 million people annually.’ Photograph: Alamy Stock Photo

A report just published in the Lancet from the specially created Lancet Countdown initiative, reveals just how bad climate change is for public health. The diagnosis reveals that hundreds of millions of people are already suffering the health impacts of climate change. Its insidious creep is being felt in multiple ways: rising temperatures are hastening the spread of infectious diseases; crop yields are becoming uneven and unpredictable, worsening the hunger and malnourishment for some of the most vulnerable people on the planet; allergy seasons are getting longer; and at times it is simply too hot for farmers to work in the fields. Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , | Leave a comment

Vietnam: Hydro-Economic Framework for Assessing Water Sector Challenges

Vietnam is experiencing increasing variability in water availability across regions and seasons. Mitigating against the impacts of such changes requires a thorough assessment of the water challenges and the design of multi-stakeholder solutions, grounded in sound analytics. Commissioned by the 2030 Water Resources Group, this analysis provides a high-level assessment of the Vietnam water sector, aimed at assessing the water demand-supply gap, mapping ongoing stakeholder initiatives, and identifying key private sector driven solutions for priority areas.

With the intent of fostering greater collaboration between the public, private and civil society on water resources management, this report aims to deepen the dialogue on collective action within the country. It has been developed through extensive stakeholder interviews and has been guided by a multi-stakeholder Advisory Group. We hope this document triggers an active dialogue between the stakeholders leading to concrete action on water security solutions in Vietnam.

Check out the report here in English and Vietnamese.

Posted in English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment